Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön

   

Aktuellt

 

Miljöskydd

 

Kungörelse om hinderbelysning på vindkraftverk i Skogaby och Kattarp.

Yttran senast 2013-11-27 till

länsstyrelsen Halland

Läs mer>>>>

 

 

 

Årsmöte hölls den 23 mars kl.14:00 i Hishults församlingshem.

Föredrag av Ove Björklund från FSL

Läs mer >>>>

 

 

IEA vill fylla Norden med

13 000 nya vindkraft-
verk.
Läs mer >>>

 

 

 

 

Föreningen för bevarande

av landsbygdsmiljön

 

En ideell landsbygdsförening i Laholms kommun, men har även medlemmar i angränsande kommuner.

 

Vill du vara med och stödja eller jobba för vår vackra natur, vår skogsbygd och en levande landsbygd är du välkommen som medlem i vår förening. Medlemsavgiften är 150 kronor för hela familjen eller 100 kronor för en medlem. Medlemsavgiften kan betalas till vårt bankgirokonto 5657-2217 eller anmäl ert intresse så skickar vi ett inbetalningskort. info@landsbygdsmiljon.se 

Lämna namn, adress, telefonnummer och eventuell mail.

 

Föreningen jobbar för att bevara landsbygdsmiljön och vill verka för en levande landsbygd, där vi fortfarande kan och får vistas och vandra i orörd natur. Där kan vi också stanna till på platser där våra förfäder har verkat och fundera över deras levnadsöden och kultur.

 

På senare tid har föreningen hjälpt och stöttat medlemmar som anser sig drabbas negativt av vindkraftsbyggnation. Hela Laholms kommuns inland planeras bli industriomrеde åt vindkraftsindustrin.

Kommunen har i sin översiktsplan sagt att det inom kommunen finns stora opåverkade områden bl.a. i Veinge skogsbygd och Knäreds norra socken. Här finns även stora områden med relativt väglöst land, som får nutidens stressade stadsbo kan ge vildmarksintryck. Detta anser vi skall finnas kvar även i framtiden så att våra barn och barnbarn kan njuta av denna fantastiska natur.

 

Välkommen som medlem i föreningen!
Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

KONTAKT

 

info@landsbygdsmiljon.se

 

Kontakta gärna föreningen med synpunkter eller frågor.

 

Länk till FSL

www.landskapsskydd.se

 

 

 

 

Förenigen för bevarand av landsbygdmiljön© 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use

info@landsbygdsmiljon.se