Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Föreningen arbetar mot vindkraft som stör medlemmar och andra. Vindkraft medför att stora delar av vår skogsbygd industrialiseras med följden av svåra störningar för de boende. Störningarna är främst från högt buller, särskilt nattetid, men även andra störningar förekommer frekvent.

                                                   

 

Förenigen för bevarand av landsbygdmiljön© 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use

info@landsbygdsmiljon.se