Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2013

 

FÖRENINGEN FÖR BEVARANDE AV LANDSBYGDSMILJÖNInbjuder till föredrag av Ove Björklund, styrelseledamot i Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL

LÖRDAGEN DEN 23 MARS 2013 KLOCKAN 14.00

I HISHULTS FÖRSAMLINGSHEM


Ove Björklund kommer bl.a att prata om buller och ohälsa samt regelverk,

hur tolkar myndigheter och domstolar dessa vid t.ex. vindkraftsetablering?

Ove kommer också att berätta om nya förutsättningar och det fortsatta

arbetet i att bevara vår landsbygd och miljö.


Föreningen kommer i samband med detta att hålla årsmöte

På årsmötet kommer sedvanliga val att hållas. Styrelsen kommer också att redogöra för bland annat överklagande av Länsstyrelsen beslut till högsta instans

beträffande såväl Eolus Vind AB:s vindkraftspark i Tommared, Västralt och

Lagered som Arise Windpowers vindkraftspark i Skogaby/Kattarp. Föreningen har

även yttrat sig till Länsstyrelsen beträffande planerad vindkraftsetablering i

Brånalt. Här har Länsstyrelsen avvisat Arise Windpowers ansökan.


Medlemmar i föreningen har deltagit i en manifestation utanför Länsstyrelsen den

18 oktober 2012 anordnad av FSL. Tre föreningar deltog.


Styrelsen vill också påminna de medlemmar som har mail-adress och som inte lämnat denna, att mejla till föreningens mail-adress: landsbygd@live.se alternativt lämna den på årsmötet.


Du som glömt att betala medlemsavgiften (100 kr för ensamstående resp. 150 kr för familj) för 2011 resp. 2012, snälla gör det nu, bankgironummer 5657-2217. Av stadgarna framgår nämligen att den medlem som inte betalt medlemsavgiften under två verksamhetsår blir utesluten. Du vill väl fortfarande vara medlem, eller hur? Nya medlemmar är välkomna.


KAFFE MED DOPP 20 KR

.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

...........................................................................................................

 

Vindkraftkoncert

 

Den 9 december kl 16-18 är det dags att åka till Köpenhamn!
 
Då blir det en märklig händelse på Kungens Nytorv. Mitt framför
Charlottenborg, vid Nyhavn, kommer en koncert att gå av stapeln.
Koncerten består av ljud från vindkraftverk med ackompanjemang
av trummor! 
 
Knud Pedersen, som är upprinnelsen till detta, har tillsammans med
sin fru ett sommarställe i Torup sedan 35 år tillbaka. Efter att de blev
hotade av en etablering av 180 m höga vindkraftverk 500 m från deras hus, har Knud arbetat med att väcka uppmärksamhet på ljudnivåerna på
höga vindkraftverk.
 
Knud har nu tillsammans med trumslagaren Casper Henning, från bandet
"moi caprice", komponerat koncerten "Wind power horror serenade".
Den är i tre satser. Den första heter "180 meter", den andra heter "75 meter" och den tredje "250 meter". Arrangemanget genomförs med stöd frånStatens Kunstråd i Danmark.
 
Det vore verkligen bra om vi kan samlas så många som möjligt där!
 
Danmarks miljöminister har meddelat att de snart ska komma med reglerom avstånd mellan vindkraft och boende baserat på lågfrekvent ljud. Vi återkommer i detta så fort vi har mer besked.
 
I England finns ett lagförslag på avstånd i engelska överhuset, House of lords. De föreslår 2 km för verk upp till 150 meter, och 3 km för högre verk.
 
Verkligen skönt med lite positiva nyheter i denna långa uppförsbacke
vi kämpar i!

 

...........................................................................................................

 

Informationsdag om vindkraft

 

Nätverket för vindbruk i samarbete med Länsstyrelsen i Halland bjuder in till informationsdag om vindkraft. En beskrivning av det halländska landskapet ur vindkraftsperspektiv.

Anmälan av deltagande samt program finns på länsstyrelsens hemsida, sista anmälning den 25 november.
Det hela går av stapeln på Halmstads teater, Figarosalen Fredsgatan 5,
den 1 december klockan 09:00-13:00.

 

Eventuella frågor besvaras av Helena Nilsson 035-17 98 32, helena.nilsson@regionhalland.se

 

...........................................................................................................

 

Föreningen genomförde en manifestation den 13 september i stadshuset Laholm. Deltagare antalet var över förväntan med tanke på tidpunkten, halv nio på en vardags morgon.

Vindkraft var huvudfrågan då kommunstyrelsen skulle besluta om två vindkraftsparker, i Svenshult och Tommared i Knäred.

Utfallet av det beslutade blev att kommunstyrelsen sa nej till Svenshult men ett ja till Tommared. Kommunstyrelsen var dock inte enig i det senare beslutet var av några reserverade sig, bl.a ordföranden Per Asklund

 

...........................................................................................................

Föreningen kommer att genomföra en manifestationen/demonstrationen under kommunstyrelsens möte i Laholms Kommun tisdagen den 13 september kl. 08:30. Manifestationen sker i anslutning till entrén till stadshuset, Humlegången Laholm.

Ett stort antal demonstranter till bl.a. vindkraft har anmält sitt intresse. Alla är välkomna att delta.

 

...........................................................................................................

 

Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön planerar en manifestation angående bland annat vindkraft. Manifestationen skall ske i samband med Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 13 september 2011 klockan 8.30.

 

Föreningen kommer bland annat att kräva att Kommunstyrelsen utnyttjar sin vetorätt när det gäller fortsatt byggnation av vindkraft i Laholms Kommun. Det närmast förestående är Eolus Vind AB och Billyvind AB:s ansökningar om totalt 10 nya vindkraftverk i Svenshult, Tommared och Lagered i Knäred.

Vad föreningen erfarit genom tidningsartiklar och genom boende i området är i stort sett alla i denna byggd emot dessa vindkraftsverk. Endast de som vill bygga och på deras mark är för. Därför är denna manifestation mycket viktig. Ställ upp för dessa människor som redan är hårt drabbade av vindkraft i Oxhult/Kåphult. Nästa gång är det er tur att drabbas, av vindkraft eller något annat som förstör ert boende. Alla måste hjälpas åt, kom och delta du också.

 

För genomförande av manifestationen måste det vara en god uppslutning, minst 25 personer.

Därför uppmanar föreningen alla att deltaga. Alla är välkomna och skicka gärna detta vidare till så många som möjligt och be dem delta.

Inför planeringen av manifestationen är det viktigt att Föreningen får veta ert deltagande och ber er därför meddela att ni kommer. Vi vill veta antalet deltagare, inte vilka.

Ni kan anmäla ert deltagande till info@landsbygdsmiljon.se eller någon av nedanstående personer och vi vill att din anmälan står fast. Föreningen ser fram emot er anmälan snarast, dock senast den 11 september.

Ni är också välkomna att ställa frågor eller lämna synpunkter till nedanstående.

 

Manifestationen kommer endast att genomföras om deltagarantalet uppgår till 25 personer, men hoppas på många fler.

Kanske kan vi på detta sätt få våra politiker att tänka om när det gäller vindkraft och annat som förstör vår landsbygd och boenden och istället ser till den lilla människan som står rättslös och maktlös mot dessa Jättar. Anmäl dig nu och visa politikerna var skåpet skall stå.

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Förenigen för bevarand av landsbygdmiljön© 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use

info@landsbygdsmiljon.se